STAP-budget, ontvang tot €1.000 aan opleidingsbudget

Picture of Lina Wijma
STAP-subsidie aanvragen

Table of Contents

Een leven lang leren is belangrijk om waardevol te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen volgen een opleiding naast hun werk om hun kennis op peil te houden. Anderen laten zich met het oog op een carrièreswitch omscholen. Een opleiding volgen kan best kostbaar zijn wanneer deze voor je eigen rekening komt en is hierdoor niet voor iedereen weggelegd. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat iedereen die werkend of werkzoekend is de mogelijkheid moet hebben zich te kunnen ontwikkelen door het volgen van een opleiding, is het STAP-budget in het leven geroepen. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP budget heb je de mogelijkheid om een opleiding, cursus of training te volgen die geheel of gedeeltelijk wordt gesubsidieerd. Het budget waar je per jaar maximaal aanspraak op kunt maken bedraagt € 1000,00. Zijn de kosten voor de opleiding hoger? Dan betaal je de rest zelf.

Doel van het STAP-budget

Eerder waren scholingskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2022 is deze aftrekpost komen te vervallen en hiervoor in de plaats is het STAP-budget gekomen. Op deze manier wil de overheid mensen die een band hebben met de arbeidsmarkt zoals werkzoekenden, werkenden en dus ook ZZP-ers,  de mogelijkheid geven om zich te blijven ontwikkelen. Op deze manier heb je zelf de regie over je loopbaan en je ontwikkeling en kun je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten door het volgen van een opleiding. Bovendien hoef je de kosten voor een opleiding niet zelf meer voor te schieten, zoals eerder wel het geval was bij de scholingsaftrek. Wanneer jouw aanvraag voor het STAP-budget is goedgekeurd, worden de scholingskosten rechtstreeks door het UWV aan de opleider overgemaakt.

Welke opleidingen kun je volgen met het STAP-budget?

Een groot aantal opleidingen komt in aanmerking voor het STAP-budget. Zo kun je opleidingen op MBO-, HBO- en WO-niveau volgen, korte en langere opleidingen, opleidingen op locatie of in de vorm van een thuisstudie. Niet elke opleiding valt onder het STAP-budget. Zo valt een hobbycursus zoals tuinieren of piano spelen er uiteraard niet onder, het moet echt gaan om een opleiding waarmee je je positie op de arbeidsmarkt verbetert. Verder moet de opleider geregistreerd staan in het scholingsregister.

Klik hier voor een overzicht van alle opleidingen die je kunt volgen met het STAP-budget.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van het STAP-budget?

Om in aanmerking te kunnen komen voor het STAP-budget dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Je hebt dit kalenderjaar nog niet eerder STAP-budget gekregen.
 2. Je bent 18 jaar of ouder.
 3. Je ontvang geen AOW.
 4. Je bent werknemer, ondernemer of werkzoekend.
 5. Je bent volksverzekerd. Heb je in de afgelopen 24 maanden tenminste zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? In dat geval ben je verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De periode van zes maanden wordt geteld vanaf drie maanden voor de maand waarin je STAP-budget hebt aangevraagd.
 6. Je ontvangt geen studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholingskosten (bijvoorbeeld via je werkgever)

Via de website van het UWV kun je door het beantwoorden van enkele vragen over je situatie en de opleiding die je wilt gaan volgen nagaan of je voor subsidie in aanmerking komt. Doe hier de check om te kijken of je recht hebt op het STAP-budget.

Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar voor 2022?

Voor het jaar 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget een bedrag van 160 miljoen euro beschikbaar. De komende jaren loopt dit bedrag op tot 200 miljoen per jaar. Het bedrag over 2022 is verdeeld over vijf aanvraagperiodes van ieder twee maanden. Per aanvraagronde is er een maximaal budget beschikbaar. Wanneer je te laat bent voor een bepaald tijdvak en het budget over deze periode is op, dan kun je in de volgende periode opnieuw je aanvraag indienen.

Wat zijn de aanvraagtijdvakken over 2022 voor het STAP-budget?

De aanvraagperiodes over 2022 lopen als volgt:

 • 1 maart tot en met 1 mei 2022 (reeds afgelopen)
 • 2 mei tot en met 30 juni 2022 (geen subsidie meer beschikbaar)
 • 1 juli tot en met 31 augustus 2022
 • 1 september tot en met 31 oktober 2022
 • 1 november tot en met 31 december 2022

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

De aanvraag voor het STAP-budget dien je in bij het UWV en verloopt in de volgende stappen:

 1. Verzeker je er eerst van dat je aan alle voorwaarden voldoet en dat de studie van jouw keuze valt onder het  STAP-budget.
 2. De startdatum van de opleiding moet minimaal vier weken na je aanvraag liggen en maximaal drie maanden na het aflopen van de aanvraagtermijn.
 3. Check op de site van het UWV of er over het lopende aanvraagtijdvak nog budget beschikbaar is.
 4. Schrijf je in voor de opleiding die je wilt gaan volgen en geef hierbij aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget.
 5. Van de opleider ontvang je vervolgens een STAP-aanmeldingsbewijs.
 6. Start hier je subsidieaanvraag via UWV. Zorg ervoor dat je op de eerste dag van het nieuwe aanvraagtijdvak om 10.00 uur klaar zit achter je computer. Er is namelijk erg veel belangstelling voor deze subsidieregeling. Houd je DigiD-inloggegevens en je STAP-aanmeldingsbewijs bij de hand.
 7. Houd rekening met een lange wachttijd, mogelijk van 1 uur of langer (de wachttijd wordt door het UWV vermeld op de site). Blijf in de buurt van je computer zodat je gelijk je aanvraag in kunt dienen wanneer je aan de beurt bent. De aanmelding zelf neemt zo´n 15 minuten in beslag.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Je aanvraag wordt door het UWV in behandeling genomen. Vrij snel daarna (soms al binnen 1 week) ontvang je een bericht van het UWV of je aanvraag voor het STAP-budget is goedgekeurd. Is je aanvraag goedgekeurd dan zorgt het UWV ervoor dat de subsidie rechtstreeks aan de opleider wordt betaald. De subsidie wordt in eerste instantie overgemaakt als een voorschot. Het budget wordt definitief toegekend wanneer je de scholing volledig hebt afgerond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *